Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
10 - 18 Σεπτ.2022
Περίπτερο 15