Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
10 - 18 Σεπτ.2022
Περίπτερο 15

Μέτρα Στήριξης

Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων –Υγειονομική κρίση