Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
10 - 18 Σεπτ.2022
Περίπτερο 15

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.