Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
10 - 18 Σεπτ.2022
Περίπτερο 15

Φορολογική Πολιτική
με αναπτυξιακή διάσταση

Αγροτική φορολογική μεταρρύθμιση

Νέος μειωμένος ΕΝ.Φ.Ι.Α.