Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
10 - 18 Σεπτ.2022
Περίπτερο 15

valuemaps.gov.gr

1o Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022
στην κατηγορία «Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας»,
στη θεματική «Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα»